Peter Geerts

Peter Geerts over zijn werk

Vanuit de concreetheid van het schilderkunstige idioom wil ik komen tot een vormgeving van mijn totale waarnemen waarin alle facetten van de waarneming samen komen: een architectuur van waarneming.
Juist in de constante wisselwerking tussen object (de omringende wereld) en subject (ik) manifesteert zich de waarneming.
De verbeelding hiervan formuleer ik in een fundamentele schilderkunst, omdat dit voor mij de mogelijkheid biedt door te dringen tot de essentie van deze waarneming.

In dit streven naar een zuivere schilderkunst kom ik tot een ordening van een zo vrij mogelijke associatie van beeldelementen. Het werk staat in een duidelijke abstracte schilderstraditie waarin ik poog tot een synthese van het constructieve element en het expressieve schildergebaar te komen.

De laatste jaren ontwikkelt het werk zich in een steeds monumentalere richting, zoals te zien was op de expo “Cave of forgotten dreams” bij KOEL 310 te Alkmaar ( houtskooltekening van 280 x 240 cm) en een muurschildering ihk van AbstracWallPainting in het ACEC te Apeldoorn ( 255 cm hoog bij 450 breed ).

Peter Geerts
www.petergeerts.nl
contact@petergeerts.nl


Download hier de CV van Peter Geerts